Lipiec 2012

Prezydent RP podpisał ustawę o skok z 2009 r. !!!

Śpieszę poinformować, że Prezydent RP w dniu 11 lipca 2012 r. podpisał ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych ! (zob. strona Prezydenta RP). Nowa ustawa o skok z 2009 r. wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24 ust. 5, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, art. 24 ust.

view