Marzec 2012

Nowy podatek od wydobycia miedzi i srebra, KGHM i ... Konstytucja

Dzisiaj na stronie internetowej Prezydenta RP pojawiła się informacja, że 27 marca Prezydent podpisał ustawę z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (dalej u.w.n.k.), czyli od wydobycia miedzi i srebra. Ustawa ta wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

view